Mesafeli Satış Sözleşmesi

Created on 24 August, 2023Yasal Sözleşmeler • 516 views • 38 minutes read

1. ÜRÜN VEYA HİZMET SAĞLAYICI / SATICI BİLGİLERİ

Unvanı                           : GOVİVA YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret Sicil Numarası : 220842-5

Mersis Numarası         : 0396137721700001

Vergi Dairesi                 : Antalya Kurumlar

Vergi Numarası            : 396 137 72 17

Web sitesi                     : www.goviva.com.tr

E-Posta Adresi              : [email protected]

Telefon Numarası        : +90 216 606 14 16

Merkez Adresi              : Yeniköy Mah. Çiftlik Cad. Osmangazi Konakları A Blok No:12A İç Kapı No:3

Şube Adresi                  : AOSB 3. Kısım Mah. 40 Cad. No: 4 iç Kapı No: Z01 Döşemealtı/Antalya

adresinde ikamet eden kurum bundan böyle "PLATFORM veya SATICI" olarak anılacaktır.

1.2 ALICI / MÜŞTERİ / KULLANICI BİLGİLERİ

Sözleşme Tarihi            :

Adı Soyadı                     :

E Posta Adresi              :

Telefon Numarası        :

Adresi                            :

PLATFORM tarafından sağlanan hizmetleri ve ürünleri kullanan veya satın alan kişiler/kurumlar bundan sonra kısaca “ALICI / MÜŞTERİ / KULLANICI” olarak anılacaktır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

2.1. İşbu Sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. Taraflar işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

2.2. İşbu Sözleşmenin konusunu gerçek kişi ALICI'nın, PLATFORM'a ait internet sitesinde, Mal/Hizmet satışa sunan SATICI'ya ait Mal/Hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip Mal/Hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

2.3. İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi Taraflar’ın ayrı ayrı PLATFORM ile akdetmiş oldukları üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup Taraflar işbu Sözleşme konusu Mal/Hizmetin satışında PLATFORM’un herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında Taraflar’ın yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

3. ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

3.1. ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin ALICI tarafından PLATFORM’dan kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce PLATFORM’un ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder.

a) SATICI'nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,

b) Ürünler/Hizmetler'in PLATFORM’dan alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,

c) SATICI'nın mensubu olduğu Meslek Odası (İTO-İstanbul Ticaret Odası) ve ITO'nun meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişim bilgileri (Telefon: 444 0 486, www.ito.org.tr)

d) PLATFORM tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICI’ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI’nın bu hususlarda PLATFORM’a verdiği izinler, ALICI’nın kanuni hakları, SATICI’nın hakları ve Taraflar’ın haklarını kullanım usulleri,

e) Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,

f) Sözleşme konusu Ürünler/Hizmetler için PLATFORM tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünlerin / Hizmtelerin temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI’nın SATICI'ya ödeyeceği toplam bedel),

g) Ürünlerin/Hizmetlerin ALICI’ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,

h) Ürünler/Hizmetler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda Taraflar’ın sorumlulukları,

i) ALICI’nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal-hizmetler,

j) ALICI’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI’nın cayma hakkını kaybedeceği,

k) Cayma hakkı olan Ürünler'de, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde ALICI’nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI'ya karşı sorumlu olacağı, SATICI'nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı ALICI’ya yapacağı geri ödemeden mahsup edebileceği,

l) Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri SATICI'ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında, ALICI tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),

m) ALICI’nın PLATFORM’da dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel şartlar) detaylarını,

n) Mahiyetine göre bu Sözleşme'de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme ALICI tarafından PLATFORM’da onaylanarak kurulduktan sonra ALICI’ya elektronik posta ile gönderildiğinden ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, PLATFORM’un da üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği.

o) Uyuşmazlık hallerinde ALICI’nın PLATFORM’a veya SATICI’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği.

4. FATURA BİLGİLERİ

Fatura Teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında kendisine, teslimat adresine veya email adresine teslim edilecektir.

5. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ

5.1. Malın/Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) PLATFORM’a ait internet sitesin yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini internet sitesinde inceleyebilirsiniz.

5.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

5.3. ÖDEME VE TESLİM ŞARTLARI

ALICI’nın ücretsiz veya ücretli abonelik başlatması ile beraber otomatik olarak aboneliği onaylanır ve hizmet/ürün kullanımına hemen başlanır. ALICI’nın kendisine özel domain, subdomain olması durumunda 3 iş günü içerisinde işlemler tamamlanır. Ücretli abonelikler ödemenin onaylanmasını takiben hemen aktif edilir. Ödeme alınamadığı durumlarda abonelikler pasif hale getirilir.

KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ

PLATFORM, kredi kartıyla yapacağınız alışverişlerde güvenliğiniz için en son teknolojileri ve en iyi servis sağlayıcıları kullanır. Kişisel bilgilerinizi girdiğiniz her sayfada tarayıcınızın altında bir anahtar bulunur. Bu anahtar, tarayıcınız aracılığıyla gönderdiğiniz bilgilerin üçüncü şahıslara karşı korunacağının güvencesidir. Ayrıca PLATFORM ’dan yapacağınız tüm alışverişlerde yüksek güvenlik standartları geçerlidir.

a) Kart saklama hizmeti; Kredi kartınız ile her ay düzenli olarak otomatik ödemelerin yapılmasını talep ederseniz uluslararası standartlarda en üst düzey güvenlik seviyesine sahip PCI-DSS lisansı ile kartınız kredi kartınız iyzico veya paytr alt yapısında saklanır. Saklamış olduğunuz kartınız ile Korumalı alışveriş kapsamında her seferinde kart bilgilerinize gerek kalmadan otomatik ödeme yapabilirsiniz. Saklı kartınızı istediğiniz zaman silebilir veya birden fazla kartınızı da sisteme kaydedebilirsiniz.

5.4. Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) Kullanım Koşulları

Bu sözleşmenin hüküm ve koşullarına tabi olarak, PLATFORM, abonelik seçecekleri kapsamında ücreti karşılığında, PLATFORM yazılımını (SaaS platformu erişimi ve SaaS uygulaması dahil) Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) yaklaşımıyla KULLANICI'nın kullanımına sunmayı kabul eder. Arabirimi, veritabanı ve ona eşlik eden belgeler (topluca "Yazılım"), tanımlanmış, açıklanmış ve çevrimiçi olarak kullanılabilir biçimde belirlenen yayın tarihinden başlayarak kullanıma sunulmuştur. Yazılımın web sitesini yükleyerek ve kullanıcı bilgileri ile kayıt ve giriş işlemini yapan KULLANICI, PLATFORM platformunun kayıtlı bir kullanıcısı olur.

5.5. KULLANICI, PLATFORM'un web sitesinde ve yazılımın bir bölümünde ya da tamamında, kullanıcı sözleşmesi, kullanım koşulları ve gizlilik politikası gibi yasal belgelerde herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın güncelleme (ekleme/düzeltme/silme) hakkının olduğunu kabul ve beyan eder. KULLANICI yazılımı ve bu web sitesini, yayında bulunan en güncel kullanıcı sözleşmesi koşullarını dikkate alarak kullanmayı kabul ve taahhüt eder. KULLANICI, bu sözleşmeyi ve içerdiği hüküm ve koşulları düzenli olarak incelemekten sorumludur.

5.6. KULLANICI kayıt işlemini tamamlandığında, yazılıma, web sitesi üzerinden erişebilir. Web sitesinde oturum açmak için kayıt sırasında belirlenen kullanıcı kimliği ve parola gerekir. Yazılıma, "oturuma" giriş yapıldıktan sonra erişilebilir. Yazılım, tek bir KULLANICI lisansı ile birden fazla kişi tarafından kullanılabilir.

5.7. Yazılım, daha önceki bir lisanslı sürümünden yükseltme, yama ya da güncelleme içeriyorsa, mevcut yazılımı bu güncellenmiş yazılıma yükseltmek ve kullanmak için ek bir lisans gerekebilir. Yükseltilen tüm yazılımlar, genel yazılımın bir parçası olarak kabul edilir ve bu sözleşmeye tabidir.

5.8. Lisanslama; PLATFORM işbu sözleşmeyle KULLANICI ‘ya münhasır olmayan, devredilemeyen bir lisans vermektedir. Bu lisans, işbu sözleşmenin koşullarına tabi olarak ticari amaçlı kullanımları destekler.

5.9. PLATFORM bünyesinde, üçüncü şahıslar tarafından geliştirilen ve yazılıma dahil edilen her bileşen kendi özel lisans koşullarına sahip olabilir. Bu özel lisans koşulları hiçbir şekilde, işbu sözleşmedeki şartların bir bölümünü veya tamamını askıya almaz, durdurmaz ya da yürürlükten kaldırmaz. Belirtilen özel lisans koşulları, kullanıcı sözleşmesi, kullanım koşulları ve gizlilik politikasına ek olarak kabul edilir. KULLANICI sözleşmesi, kullanım koşulları, gizlilik politikası ve üçüncü şahıslar tarafından geliştirilen bileşenlere ait özel lisans koşulları birbiriyle çelişmesi durumunda işbu sözleşme koşulları uygulanır.

5.9.1 PLATFORM bünyesinde, üçüncü şahıslar tarafından geliştirilen ve yazılıma dahil edilen bileşenlere ait özel lisans koşulları sadece ilgili bileşen yazılım üretimi için kullanıldığında geçerlidir. Kullanılmayan bileşenlere ait özel lisans koşulları uygulanmaz.

5.9.2 KULLANICI doğrudan veya dolaylı olarak: tersine mühendislik, derlenen kodu kaynak koda dönüştürme, değiştirme, tercüme etme, yazılımın kaynak kodunu veya yazılımın altında yatan fikirleri veya algoritmaları keşfetme girişiminde bulunma veya yazılımdan türev çalışmalar oluşturma, yazılımın ve dağıtım ortamının herhangi bir bileşenini kopyalama veya yeniden oluşturma;

* kopyalama, yeniden lisanslama, satma, kiralama, dağıtma, bilgisayara indirme, başka bir bilgisayara yükleme veya başka bir şekilde devretme;

* yazılımın veya yazılım kullanılarak üretilen kaynak kodun içinde bulunan, herhangi bir telif hakkı bildirimini veya diğer mülkiyet bildirimlerini veya açıklamaları kaldırma, silme veya değiştirme

* yazılımı veya yazılım kullanılarak üretilen kaynak kodu, üçüncü şahısların donanım, yazılım ve çevrimiçi hizmetlerine zarar verebilecek, devre dışı bırakabilecek, aşırı yükleyebilecek veya bozabilecek herhangi bir şekilde kullanma gibi faaliyetleri yazılım üzerinde gerçekleştirmeyeceğini ve yazılımı bu sözleşmede belirtilen durumlar dışında kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.9.3 Kullanıcı Yükümlülükleri

PLATFORM ve KULLANICI işbu sözleşme ile aşağıdakileri kabul eder: KULLANICI, yazılıma dahili olarak erişmek için gereken tüm bilgisayar donanımını, yazılımını ve iletişim ekipmanını elde etmekten ve muhafaza etmekten ve yazılımı kullanırken ortaya çıkan tüm üçüncü taraf erişim ücretlerini ödemekten sorumludur;

KULLANICI, yazılımı çalıştırmak için kullandığı bilgisayarın güvenliğini, zararlı özellik gösteren yazılımlardan (örn. virüsler, solucanlar, truva atları ile yıkıcı özellikler gösteren betik ve kodlar) korumak için gerekli ve uygun tüm prosedürleri uygulamak ve gerekli güvenlik yazılımlarını kurmak ve ilgili güvenlik yazılımlarını güncel tutmaktan sorumludur. KULLANICI, yazılımı kullanırken yaptığı eylemlerden tek başına sorumlu olacaktır.

KULLANICI işbu sözleşme ile aşağıdakileri kabul ve taahhüt eder:

* KULLANICI, yazılımın çalışmasına zarar verebilecek virüs, bozuk dosya veya benzeri başka bir yazılım veya program içeren dosyaları yüklemeyecek ve dağıtmayacaktır.

* KULLANICI, PLATFORM kullanarak, diğer kullanıcıların bilgisayarlarına zarar verebilecek virüs, bozuk dosya veya benzeri başka bir yazılım veya program içeren bir bileşen geliştirmeyecek ve dağıtmayacaktır.

* KULLANICI, yazılıma bağlı sitelere, sunuculara veya ağlara müdahale etmeyecek veya bunların çalışmasını olumsuz etkileyecek faaliyetlerde bulunmayacaktır.

* KULLANICI, yazılıma bağlı siteler, sunucular veya ağlar tarafından kullanılan güvenlik mekanizmalarını sızma amaçlı araştırmayacak; bu sistemler üzerinde sızma amaçlı tarama yapmayacak ve güvenlik açıklarını bularak, işlerliğini olumsuz etkileyebilecek faaliyetlerde bulunmayacaktır.

* KULLANICI, yazılıma bağlı sitelere, sunuculara veya ağlara makul olmayan veya orantısız olarak büyük bir yük getiren herhangi bir işlem yapmayacaktır.

* KULLANICI, yazılıma bağlı ağların tüm düzenlemelerine, politikalarına ve prosedürlerine uyacaktır.

* KULLANICI, herhangi bir tür veya nitelikteki yasa dışı, taciz edici, iftira niteliğinde, taciz edici, tehdit edici, zararlı, nefret dolu veya başka bir şekilde sakıncalı materyali yayınlamayacak, tanıtmayacak, iletmeyecek ve paylaşmayacaktır.

* KULLANICI, cezai bir suç teşkil edebilecek veya hukuki sorumluluk doğurabilecek davranışları teşvik eden herhangi bir materyali yayınlamayacak, tanıtmayacak, iletmeyecek ve paylaşmayacaktır.

* KULLANICI, yazılıma girdiği tüm veri, bilgi veya materyale ("KULLANICI Verileri") sahip olacaktır. Bu sözleşmede izin verilen durumlar dışında, PLATFORM, KULLANICI tarafından yetki verilmedikçe veya PLATFORM'un yasalarca veya böyle bir işlemin yapılması gerektiğine dair iyi niyetli bir inançla gerekli olmadığı sürece, KULLANICI verilerinin içeriğini düzenlemeyecek, silmeyecek veya ifşa etmeyecektir:

* PLATFORM aşağıdaki durumlarda KULLANICI verileri üzerinde ekleme/düzenleme/silme işlemi yapabilir; Geçerli yasalara uymak veya PLATFORM'da sunulan yasal sürece uymak, PLATFORM'un haklarını veya mülkiyetini korumak ve savunmak, Bu sözleşme koşullarını yerine getirmek.

* PLATFORM, yazılım veya yazılım kullanılarak üretilen işlerin bakım faaliyetlerini gerçekleştirmek veya teknik sorunlara yanıt vermek için KULLANICI verilerine erişebilir. KULLANICI, tüm KULLANICI verilerinin doğruluğundan, kalitesinden, bütünlüğünden, yasallığından, güvenilirliğinden, uygunluğundan yalnızca sorumludur. PLATFORM, herhangi bir KULLANICI'ya ait verinin silinmesi, düzeltilmesi, imhası, kaybı, ihlali veya başarısızlığından sorumlu değildir.

* PLATFORM, KULLANICI'nın yazılım üzerinde depolayabileceği, gönderebileceği veya iletebileceği maksimum miktarda KULLANICI verisi için maksimum miktarda bellek veya başka bir bilgisayar depolama alanı oluşturma hakkını saklı tutar. KULLANICI, tüm KULLANICI verilerinin arşivinin veya yedek kopyasının tutulmasından sorumludur. PLATFORM, kendi ya da yetkilendirdiği herhangi bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcı tarafından, kaynaklanan herhangi bir KULLANICI verisi kaybından sorumlu tutulamaz.

* KULLANICI, Türkiye'nin yürürlükteki gizlilik mevzuatlarının ve zaman zaman yürürlüğe girebilecek tüm uygulama veya değişiklik mevzuatlarının getirdiği tüm yükümlülüklere uymakla yükümlüdür. KULLANICI, kişisel bilgilerinin, bu sözleşmenin koşullarına uygun olarak kullanılması ve ifşa edilmesinden kaynaklanan herhangi bir üçüncü taraf talebine karşı PLATFORM'u sorumlu tutamaz.

* PLATFORM, bu sözleşmenin sona ermesinden veya feshinden sonra ondört (14) gün boyunca KULLANICI verilerini saklayacaktır. KULLANICI, PLATFORM'dan verilerinin bir kopyasını göndermesini isteyebilir. PLATFORM, ondört (14) iş günü içinde, bu talebi gerçekleştirir. ondört (14) gün sonra PLATFORM, KULLANICI'ya bildirmeksizin veya başka bir yükümlülük altına girmeden tüm KULLANICI verilerini silebilir ve yok edebilir.

5.9.4 Sorumluluk Reddi

* KULLANICI, yazılımı kullanırken TÜM SORUMLULUĞUN kendisinde olduğunu kabul eder. PLATFORM, KULLANICI'nın yazılımı kullanımından doğan ya da doğabilecek, doğrudan ya da dolaylı, kişisel ya da genel kapsama sahip hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

* KULLANICI'nın PLATFORM tarafından sözlü ya da yazılı olarak edindiği, herhangi bir BİLGİ, BELGE ya da TAVSİYE, bu sözleşmenin kapsamı dışında HERHANGİ BİR GARANTİ OLUŞTURMAZ. PLATFORM'un ÇALIŞANLARI veya PLATFORM'un bağlı bulunduğu ya da ortak faaliyetler gerçekleştirdiği herhangi bir üçüncü taraf, bu sözleşmenin kapsamı dışında EK BİR GARANTİ SAĞLAMA YETKİSİNE SAHİP DEĞİLDİR.

* Sorumluluğun Sınırlandırılması; PLATFORM, yazılım ve hizmetin herhangi bir şekilde kesintiye uğramasından kaynaklanan, verilerin kaybolması, zarara uğraması, gecikmesi, yerine ulaşmaması, bilgiye ulaşılamaması (ve hizmetin kesintiye uğramasından doğabilecek diğer her türlü durumlar) nedeniyle meydana gelebilecek arıza, hata ve duraksamalardan dolayı KULLANICI'nın maruz kalabileceği zarar, ziyan ve her ne suretle olursa olsun, sonuç olarak meydana gelebilecek bu tür zarar ve ziyandan sorumlu değildir. Bu sözleşme kapsamında sunulan hizmetlerden dolayı oluşacak zararlarda PLATFORM'un sorumluluğu en fazla sağlanan hizmetin bedeli kadar olabilir.

2.9.5 Bakım ve Destek Hizmetleri; Bu sözleşmenin süresi boyunca, KULLANICI'nın abonelik planına uygun olarak, PLATFORM, KULLANICI'ya yazılımın kullanımı için aşağıdakilerden oluşan destek hizmetleri sağlayacaktır:

* Destek hattı üzerinden telefonla veya e-posta yanıtı ile tavsiyeler,

* PLATFORM'un kendi takdirine bağlı olarak, düzeltme duyuruları, güncellemeler ve teknik bültenler hakkında bilgi gönderilmesi,

* Zaman zaman PLATFORM'un tamamen kendi takdirine bağlı olarak yazılım ile ilgili düzeltme ekleri ve güncellemeler ve bu güncellemelerin yayına alınması,

* Yazılımdaki hataların teşhisi ve bu tür hataların uzaktan yardım ile giderilmesi ve yazılım dokümantasyonunda gerekli değişikliklerin yapılması,

* PLATFORM tarafından zaman zaman KULLANICI'ya sunulan, ve PLATFORM'un kendi takdirine bağlı olarak, destek servisi olarak nitelendirilebilecek diğer tüm hizmetler,

* PLATFORM'un takdirine bağlı olarak, yazılımın yeni sürümlerinin yayına alınması

* Destek hizmetleri aşağıdaki hataların teşhisini ve düzeltilmesini içermez;

PLATFORM tarafından yayınlanmayan bileşenlerde karşılaşılabilecek herhangi bir kusur, Ücretsiz olarak sağlanan bileşenlerde karşılaşılabilecek herhangi bir kusur, Üçüncü taraf hizmetlerinde karşılaşılabilecek kusurlar, Yazılımda, yazılımın kullanımını önemli ölçüde etkilemeyen küçük kusurlar, Yazılımın yanlış veya uygunsuz kullanımı, PLATFORM tarafından yapılan kullanım tavsiyelerine uyulmaması sonucunda karşılaşılan hatalar, Yazılımın tasarım amacı dışında kullanılması.

* PLATFORM, KULLANICI'nın talebi üzerine, hatanın KULLANICIDAN kaynaklanmasına rağmen, hatanın teşhisi ve giderilmesine özen gösterecektir. Bu durumda, hatanın giderilmesi ile ilgili, PLATFORM'un ek ücret talep etme hakkı saklıdır.

* PLATFORM tarafından destek hizmetleri, yalnızca yazılımın mevcut sürümüyle ilgili olarak ve mevcut sürümün yayınlanmasından itibaren on iki (12) ayı geçmeyen bir süre için verilir.

* PLATFORM yıllık destek ücretinin abonelik ücretlerine dahil olduğunu kabul eder. PLATFORM, bu sözleşme kapsamında sahip olabileceği diğer haklar saklı tutularak, KULLANICI'nın, işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak, son ödeme tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde herhangi bir tutarda ödeme yapmaması durumunda, borcun ve -varsa- geç ödemeden kaynaklanan faizlerin tamamı ödenene kadar destek hizmetlerinin verilmesini durdurur.

5.9.5 Şifreler ve Güvenlik

PLATFORM, geçerli abonelik ücretlerini ödeyen her KULLANICI için özel bir şifre verecektir. KULLANICI, şifresinin gizliliğini korumaktan ve yalnızca yetkilendirdiği kişilerin şifresini kullanmasını sağlamaktan sorumludur. KULLANICI, hesabı altında gerçekleşen tüm faaliyetlerden tamamen sorumludur. KULLANICI, hesabının yetkisiz kullanımı veya kendisi tarafından bilinen diğer güvenlik ihlallerini derhal PLATFORM'a bildirmeyi kabul eder. PLATFORM, KULLANICI'nın bu gerekliliklere uymamasından kaynaklanan kayıp veya hasarlardan sorumlu tutulamaz. PLATFORM, KULLANICI şifresini gizli tutacak ve üçüncü taraflara ifşa etmeyecektir.

* PLATFORM, yazılıma yetkisiz erişimi önlemek için, ticari olarak makul güvenlik önlemlerine sahip, saygın bir üçüncü taraf internet hizmet sağlayıcısından barındırma hizmeti almaktadır. KULLANICI, bu tür güvenlik önlemlerine rağmen, küresel bir ağ olan internetin, yetkisiz üçüncü taraflara, KULLANICI verilerine yasa dışı şekilde erişme fırsatı sağladığını kabul eder. Buna göre PLATFORM, internet üzerinden aktarılan bilgilerin gizliliğini, güvenliğini veya gerçekliğini garanti edemez ve garanti etmez.

6. GENEL HÜKÜMLER

6.1. ALICI, PLATFORM’da Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerine ve/veya PLATFORM’un sağladığı kanallarla ulaştırabilirler. ALICI’nın; Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmesinden, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa PLATFORM’nin entegrasyon halinde olduğu kargo şirketi aracılığıyla teslim edilir. Bu süre içerisinde SATICI’nın edimini yerine getirmemesi durumunda ALICI Sözleşme'yi feshedebilir. İnternet sitesinde “tahmini teslimat tarihi” şeklinde belirtilen teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu ürünler mevzuatta belirtildiği üzere en geç 30 gün içerisinde ALICI’ya teslim edilecektir. ALICI’nın veya teslim edilecek kişinin teslim anında adreste bulunmaması durumunda ALICI'nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir.

6.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. SATICI, Sözleşme'den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

6.5. ALICI, Sözleşme konusu ürün’ün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin ALICI, SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6. ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri ALICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7. ALICI, Sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

6.8. Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa ALICI’ya aittir. SATICI, PLATFORM’da teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları SATICI'ya ait olacaktır. Malın teslimatı SATICI'nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır.

6.9. Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI’nın bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya yazılı olarak veya ALICI veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.10. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkûr taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

6.11. Sipariş¸ edilmeyen malların gönderilmesi durumunda, ALICI’ya karşı herhangi bir hak ileri sürülemez. Bu hallerde, ALICI’nın sessiz kalması ya da malı kullanmış olması, sözleşmenin kurulmasına yönelik kabul beyanı olarak yorumlanamaz.

6.12. ALICI’nın PLATFORM’dan duyurulan zamanlarda sipariş edebileceği ürün adetlerine kısıt getirilebilir. ALICI’nın PLATFORM’dan yapılan duyurularda belirtilen adetin üzerinde ürün sipariş etmesi halinde siparişler iptal edilebilecek ve yasal süresi içerisinde ürün bedelleri ALICI’ya iade edilecektir. ALICI işbu hususları kabul ederek siparişini oluşturduğunu, adet sınırlamasını geçen siparişlerde PLATFORM ve/veya SATICI’nın siparişi iptal etme hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.13. PLATFORM, SATICI’nın herhangi bir sebeple tedarik edemediği siparişleri, mevzuattaki teslim süresini aşmamak ve ALICI’nın ürünü ile aynı özellikleri haiz olmak kaydıyla, bir başka satıcıya aktarma hakkına sahiptir. Böyle bir durumda ürün yeni satıcı tarafından ALICI’ya gönderilecek olup mesafeli satış sözleşmesi yeni satıcı ile ALICI arasında kurulmuş olacaktır. PLATFORM ve/veya SATICI, ALICI’ya herhangi bir ek bedel, ücret ve/veya masraf yansıtmayacaktır.

7. ÖZEL ŞARTLAR

7.1. ALICI PLATFORM’da birden fazla tek bir sepette alışveriş yapabilecektir. Aynı sepet içerisinde farklı alınan ürünlerin her biri için SATICI tarafından birden fazla fatura kesilebilecektir. Şüpheye mahal bırakmamak bakımından belirtilmelidir ki, SATICI ALICI’nın farklı aldığı ürünlerin teslimatını mevzuattaki yasal süre içerisinde kalmak koşuluyla farklı zamanlarda gerçekleştirebilecektir.

7.2. Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve PLATFORM’un bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

7.3. Dijital ürün satışlarında Satıcı, Alıcı'ya ürünlerin Alıcı’ya tam ve gereği gibi iletildiği ve gönderilen kodların eksiksiz şekilde çalıştığını kanıtlayan tüm bilgi ve belgeleri ve güvenli şekilde tutulmuş log kayıtlarını PLATFORM’a iletmekle yükümlüdür. Aksi halde PLATFORM’un hakları saklıdır.

8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

8.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler;

a) sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI tarafından sağlanabilmesi için yukarıda sayılan verileri PLATFORM, PLATFORM iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

8.2. ALICILAR’a, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için PLATFORM tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.

8.3. ALICI tarafından PLATFORM’a girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, PLATFORM tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

8.4. ALICI, PLATFORM’a belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda PLATFORM’a her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

8.5. PLATFORM’a ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; PLATFORM’un anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları PLATFORM’a aittir.

8.6. PLATFORM’dan ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden PLATFORM sorumlu değildir.

9. CAYMA HAKKI

PLATFORM ilk 14 gün kısıtlı özelliklere sahip olmak üzere yazılımı test edip kullanmanız için ücretsiz kullanım hakkı verir, bu süre içerisinde sizden hizmet ücreti talep edilmez. Hizmet abonelik tarihinden itibaren ilk 14 gün içerisinde ürünleri iade edebilirsiniz. PLATFORM internet sitesinden veya PLATFORM müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek iade talebinizi iletebilirsiniz. İade edilecek ürün ve iade nedeni belirtin. Aynı üründen birden fazla satın aldıysanız iade edilecek ürün adedini de belirtiniz.

9.1. ALICI hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin satın aldığı mal/hizmeti teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir.

9.2. Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşme’ye ilişkin bildirimler PLATFORM’da belirtilen iletişim kanalları ile gösterilecektir. Cayma bildiriminin yapılacağı iletişim kanallarına web sitemizden ulaşılabilir.

9.3. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde SATICI veya PLATFORM’a mevzuat hükümlerine ve PLATFORM’daki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır.

9.1. Cayma hakkının kullanılması halinde:

a) ALICI cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Malı SATICI'ya anlaşmalı kargo şirketiyle geri gönderir.

b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Mal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa Mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.

9.4. ALICI cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

9.5. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde Mal bedeli ALICI’ya ödediği şekilde iade edilir. Mal, SATICI'ya iade edilirken, Malın teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da ALICI tarafından iade edilmesi gerekmektedir.

9.6. ALICI iade edeceği Malı ön bilgilendirme formunda belirtilen SATICI'nın anlaşmalı kargo şirketi ile SATICI'ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli SATICI'ya aittir. İade için ALICI’nın bulunduğu yerde SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi şubesi bulunmaması halinde ALICI herhangi bir kargo şirketiyle gönderebilecektir, bu halde kargo bedeli SATICI’ya aittir. ALICI’nın iade edeceği Malı Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen SATICI'nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve Malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir.

9.7. ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

9.8. ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

 

10. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

10.1. ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya PLATFORM’un kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

i) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

j) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

10.2. Sözleşmeye konu Mal/Hizmet'in Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin uygulama alanı dışında bırakılmış olan (SATICI’nın düzenli teslimatları ile ALICInın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) Mal/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde ALICI ve SATICI arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.

10.3. PLATFORM’a ait internet sitesi üzerinden ELEKTRONİK KOD SATIN ALINDIĞI DURUMLARDA bahse konu siparişlerde Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 10/1.j maddesi gereği cayma hakkı söz konusu olmayacaktır. Bu siparişler bakımından internet sitesi üzerinden iade kodu da oluşturulamayacaktır.

11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

11.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICInın Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

11.2. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

12. MALIN/HİZMETİN FİYATI

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. SATICI veya PLATFORM tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

13. TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın uğradığı zarar ve ziyandan ALICI sorumlu olacaktır.

14. BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

14.1. İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır.

14.2. ALICI, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda SATICI'nın ve PLATFORM’un resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

15. YÜRÜRLÜK

İşbu SÖZLEŞME, 15 (on beş) maddeden (varsa ekleriyle birlikte) oluşarak SÖZLEŞME maddesi 1.2 de belirtilen SÖZLEŞME TARİHİNDE, hiçbir kimsenin zorlaması veya etkisi altında kalmaksızın, kendi serbest iradeleriyle taraflarca okunup (online ortamlar dahil), kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. İşbu KOŞULLAR; MÜŞTERİ / KULLANICI İle PLATFORM arasında bu sözleşmede belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.