Platform (Site) Kullanım Koşulları

Created on 24 August, 2023Yasal Sözleşmeler • 613 views • 30 minutes read

1. ÜRÜN VEYA HİZMET SAĞLAYICI / SATICI BİLGİLERİ

Unvanı                           : GOVİVA YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret Sicil Numarası : 220842-5

Mersis Numarası         : 0396137721700001

Vergi Dairesi                 : Antalya Kurumlar

Vergi Numarası            : 396 137 72 17

Web sitesi                     : www.goviva.com.tr

E-Posta Adresi              : [email protected]

Telefon Numarası        : +90 216 606 14 16

Merkez Adresi              : Yeniköy Mah. Çiftlik Cad. Osmangazi Konakları A Blok No:12A İç Kapı No:3

Şube Adresi                  : AOSB 3. Kısım Mah. 40 Cad. No: 4 iç Kapı No: Z01 Döşemealtı/Antalya

adresinde ikamet eden kurum bundan böyle "PLATFORM" olarak anılacaktır.

Bu site MÜŞTERİ / KULLANICI’ya kurumsal bilgi, ürün ve hizmetlerin sunulduğu bir web sitesidir (“Site”). Lütfen aşağıdaki koşulları okuyunuz. Siteye girmeniz PLATFORM ile aranızda belirlenmiş aşağıda yazılı hukuki koşullara bağlıdır.

2. GENEL KULLANIM KOŞULLARI

Siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren, bu Site ile varsa diğer ilintili sitelere ve bu Site üzerinden veya bu Site aracılığıyla sunulan ticari iletişim, ticari elektronik ileti, belirli ara yüzler ve işlevlere erişim, kullanım ve alma hakkı kazanmış olursunuz.

2.1. Bu siteye girmeniz, siteyi kullanmanız kullanım politikasını, koşullarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bunun için herhangi bir formda alınmış ya da oluşturulmuş “kabul beyanınız” aranmaz.

2.2. Üye olmanız ya da açık kabul beyanınız gerektiği durumda “kabul ve onay” adımlarını seçerek burada yazılı kullanım koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.

2.3. Kullanım koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi ya da onay/izin koşullarını karşılayamayacağınızı düşünüyorsanız, bu siteyi kullanmayınız. Bununla birlikte, kabul beyanınızın geçerliliği için aranan yaşta değilseniz ya da kısıtlılığınız söz konusu ise kabul beyanınızın hukuken bir geçerliliği olmayacağından bu siteyi kullanmayınız.

2.4. Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) Kullanım Koşulları

Bu sözleşmenin hüküm ve koşullarına tabi olarak, PLATFORM, abonelik seçecekleri kapsamında ücreti karşılığında, PLATFORM yazılımını (SaaS platformu erişimi ve SaaS uygulaması dahil) Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) yaklaşımıyla KULLANICI'nın kullanımına sunmayı kabul eder. Arabirimi, veritabanı ve ona eşlik eden belgeler (topluca "Yazılım"), tanımlanmış, açıklanmış ve çevrimiçi olarak kullanılabilir biçimde belirlenen yayın tarihinden başlayarak kullanıma sunulmuştur. Yazılımın web sitesini yükleyerek ve kullanıcı bilgileri ile kayıt ve giriş işlemini yapan KULLANICI, PLATFORM platformunun kayıtlı bir kullanıcısı olur.

2.5. KULLANICI, PLATFORM'un web sitesinde ve yazılımın bir bölümünde ya da tamamında, kullanıcı sözleşmesi, kullanım koşulları ve gizlilik politikası gibi yasal belgelerde herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın güncelleme (ekleme/düzeltme/silme) hakkının olduğunu kabul ve beyan eder. KULLANICI yazılımı ve bu web sitesini, yayında bulunan en güncel kullanıcı sözleşmesi koşullarını dikkate alarak kullanmayı kabul ve taahhüt eder. KULLANICI, bu sözleşmeyi ve içerdiği hüküm ve koşulları düzenli olarak incelemekten sorumludur.

2.6. KULLANICI kayıt işlemini tamamlandığında, yazılıma, web sitesi üzerinden erişebilir. Web sitesinde oturum açmak için kayıt sırasında belirlenen kullanıcı kimliği ve parola gerekir. Yazılıma, "oturuma" giriş yapıldıktan sonra erişilebilir. Yazılım, tek bir KULLANICI lisansı ile birden fazla kişi tarafından kullanılabilir.

2.7. Yazılım, daha önceki bir lisanslı sürümünden yükseltme, yama ya da güncelleme içeriyorsa, mevcut yazılımı bu güncellenmiş yazılıma yükseltmek ve kullanmak için ek bir lisans gerekebilir. Yükseltilen tüm yazılımlar, genel yazılımın bir parçası olarak kabul edilir ve bu sözleşmeye tabidir.

2.8. Lisanslama; PLATFORM işbu sözleşmeyle KULLANICI'ya münhasır olmayan, devredilemeyen bir lisans vermektedir. Bu lisans, işbu sözleşmenin koşullarına tabi olarak ticari amaçlı kullanımları destekler.

2.9. PLATFORM bünyesinde, üçüncü şahıslar tarafından geliştirilen ve yazılıma dahil edilen her bileşen kendi özel lisans koşullarına sahip olabilir. Bu özel lisans koşulları hiçbir şekilde, işbu sözleşmedeki şartların bir bölümünü veya tamamını askıya almaz, durdurmaz ya da yürürlükten kaldırmaz. Belirtilen özel lisans koşulları, kullanıcı sözleşmesi, kullanım koşulları ve gizlilik politikasına ek olarak kabul edilir. KULLANICI sözleşmesi, kullanım koşulları, gizlilik politikası ve üçüncü şahıslar tarafından geliştirilen bileşenlere ait özel lisans koşulları birbiriyle çelişmesi durumunda işbu sözleşme koşulları uygulanır.

2.9.1 PLATFORM bünyesinde, üçüncü şahıslar tarafından geliştirilen ve yazılıma dahil edilen bileşenlere ait özel lisans koşulları sadece ilgili bileşen yazılım üretimi için kullanıldığında geçerlidir. Kullanılmayan bileşenlere ait özel lisans koşulları uygulanmaz.

2.9.2 KULLANICI doğrudan veya dolaylı olarak: tersine mühendislik, derlenen kodu kaynak koda dönüştürme, değiştirme, tercüme etme, yazılımın kaynak kodunu veya yazılımın altında yatan fikirleri veya algoritmaları keşfetme girişiminde bulunma veya yazılımdan türev çalışmalar oluşturma, yazılımın ve dağıtım ortamının herhangi bir bileşenini kopyalama veya yeniden oluşturma;

* kopyalama, yeniden lisanslama, satma, kiralama, dağıtma, bilgisayara indirme, başka bir bilgisayara yükleme veya başka bir şekilde devretme;

* yazılımın veya yazılım kullanılarak üretilen kaynak kodun içinde bulunan, herhangi bir telif hakkı bildirimini veya diğer mülkiyet bildirimlerini veya açıklamaları kaldırma, silme veya değiştirme

* yazılımı veya yazılım kullanılarak üretilen kaynak kodu, üçüncü şahısların donanım, yazılım ve çevrimiçi hizmetlerine zarar verebilecek, devre dışı bırakabilecek, aşırı yükleyebilecek veya bozabilecek herhangi bir şekilde kullanma gibi faaliyetleri yazılım üzerinde gerçekleştirmeyeceğini ve yazılımı bu sözleşmede belirtilen durumlar dışında kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

2.9.3 Kullanıcı Yükümlülükleri

PLATFORM ve KULLANICI işbu sözleşme ile aşağıdakileri kabul eder: KULLANICI, yazılıma dahili olarak erişmek için gereken tüm bilgisayar donanımını, yazılımını ve iletişim ekipmanını elde etmekten ve muhafaza etmekten ve yazılımı kullanırken ortaya çıkan tüm üçüncü taraf erişim ücretlerini ödemekten sorumludur;

KULLANICI, yazılımı çalıştırmak için kullandığı bilgisayarın güvenliğini, zararlı özellik gösteren yazılımlardan (örn. virüsler, solucanlar, truva atları ile yıkıcı özellikler gösteren betik ve kodlar) korumak için gerekli ve uygun tüm prosedürleri uygulamak ve gerekli güvenlik yazılımlarını kurmak ve ilgili güvenlik yazılımlarını güncel tutmaktan sorumludur. KULLANICI, yazılımı kullanırken yaptığı eylemlerden tek başına sorumlu olacaktır.

KULLANICI işbu sözleşme ile aşağıdakileri kabul ve taahhüt eder:

* KULLANICI, yazılımın çalışmasına zarar verebilecek virüs, bozuk dosya veya benzeri başka bir yazılım veya program içeren dosyaları yüklemeyecek ve dağıtmayacaktır.

* KULLANICI, PLATFORM kullanarak, diğer kullanıcıların bilgisayarlarına zarar verebilecek virüs, bozuk dosya veya benzeri başka bir yazılım veya program içeren bir bileşen geliştirmeyecek ve dağıtmayacaktır.

* KULLANICI, yazılıma bağlı sitelere, sunuculara veya ağlara müdahale etmeyecek veya bunların çalışmasını olumsuz etkileyecek faaliyetlerde bulunmayacaktır.

* KULLANICI, yazılıma bağlı siteler, sunucular veya ağlar tarafından kullanılan güvenlik mekanizmalarını sızma amaçlı araştırmayacak; bu sistemler üzerinde sızma amaçlı tarama yapmayacak ve güvenlik açıklarını bularak, işlerliğini olumsuz etkileyebilecek faaliyetlerde bulunmayacaktır.

* KULLANICI, yazılıma bağlı sitelere, sunuculara veya ağlara makul olmayan veya orantısız olarak büyük bir yük getiren herhangi bir işlem yapmayacaktır.

* KULLANICI, yazılıma bağlı ağların tüm düzenlemelerine, politikalarına ve prosedürlerine uyacaktır.

* KULLANICI, herhangi bir tür veya nitelikteki yasa dışı, taciz edici, iftira niteliğinde, taciz edici, tehdit edici, zararlı, nefret dolu veya başka bir şekilde sakıncalı materyali yayınlamayacak, tanıtmayacak, iletmeyecek ve paylaşmayacaktır.

* KULLANICI, cezai bir suç teşkil edebilecek veya hukuki sorumluluk doğurabilecek davranışları teşvik eden herhangi bir materyali yayınlamayacak, tanıtmayacak, iletmeyecek ve paylaşmayacaktır.

* KULLANICI, yazılıma girdiği tüm veri, bilgi veya materyale ("KULLANICI Verileri") sahip olacaktır. Bu sözleşmede izin verilen durumlar dışında, PLATFORM, KULLANICI tarafından yetki verilmedikçe veya PLATFORM'un yasalarca veya böyle bir işlemin yapılması gerektiğine dair iyi niyetli bir inançla gerekli olmadığı sürece, KULLANICI verilerinin içeriğini düzenlemeyecek, silmeyecek veya ifşa etmeyecektir:

* PLATFORM aşağıdaki durumlarda KULLANICI verileri üzerinde ekleme/düzenleme/silme işlemi yapabilir; Geçerli yasalara uymak veya PLATFORM'da sunulan yasal sürece uymak, PLATFORM'un haklarını veya mülkiyetini korumak ve savunmak, bu sözleşme koşullarını yerine getirmek.

* PLATFORM, yazılım veya yazılım kullanılarak üretilen işlerin bakım faaliyetlerini gerçekleştirmek veya teknik sorunlara yanıt vermek için KULLANICI verilerine erişebilir. KULLANICI, tüm KULLANICI verilerinin doğruluğundan, kalitesinden, bütünlüğünden, yasallığından, güvenilirliğinden, uygunluğundan yalnızca sorumludur. PLATFORM, herhangi bir KULLANICI'ya ait verinin silinmesi, düzeltilmesi, imhası, kaybı, ihlali veya başarısızlığından sorumlu değildir.

* PLATFORM, KULLANICI'nın yazılım üzerinde depolayabileceği, gönderebileceği veya iletebileceği maksimum miktarda KULLANICI verisi için maksimum miktarda bellek veya başka bir bilgisayar depolama alanı oluşturma hakkını saklı tutar. KULLANICI, tüm KULLANICI verilerinin arşivinin veya yedek kopyasının tutulmasından sorumludur. PLATFORM, kendi ya da yetkilendirdiği herhangi bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcı tarafından, kaynaklanan herhangi bir KULLANICI verisi kaybından sorumlu tutulamaz.

* KULLANICI, Türkiye'nin yürürlükteki gizlilik mevzuatlarının ve zaman zaman yürürlüğe girebilecek tüm uygulama veya değişiklik mevzuatlarının getirdiği tüm yükümlülüklere uymakla yükümlüdür. KULLANICI, kişisel bilgilerinin, bu sözleşmenin koşullarına uygun olarak kullanılması ve ifşa edilmesinden kaynaklanan herhangi bir üçüncü taraf talebine karşı PLATFORM'u sorumlu tutamaz.

* PLATFORM, bu sözleşmenin sona ermesinden veya feshinden sonra ondört (14) gün boyunca KULLANICI verilerini saklayacaktır. KULLANICI, PLATFORM'dan verilerinin bir kopyasını göndermesini isteyebilir. PLATFORM, ondört (14) iş günü içinde, bu talebi gerçekleştirir. ondört (14) gün sonra PLATFORM, KULLANICI'ya bildirmeksizin veya başka bir yükümlülük altına girmeden tüm KULLANICI verilerini silebilir ve yok edebilir.

2.9.4 Sorumluluk Reddi

* KULLANICI, yazılımı kullanırken TÜM SORUMLULUĞUN kendisinde olduğunu kabul eder. PLATFORM, KULLANICI'nın yazılımı kullanımından doğan ya da doğabilecek, doğrudan ya da dolaylı, kişisel ya da genel kapsama sahip hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

* KULLANICI'nın PLATFORM tarafından sözlü ya da yazılı olarak edindiği, herhangi bir BİLGİ, BELGE ya da TAVSİYE, bu sözleşmenin kapsamı dışında HERHANGİ BİR GARANTİ OLUŞTURMAZ. PLATFORM'un ÇALIŞANLARI veya PLATFORM'un bağlı bulunduğu ya da ortak faaliyetler gerçekleştirdiği herhangi bir üçüncü taraf, bu sözleşmenin kapsamı dışında EK BİR GARANTİ SAĞLAMA YETKİSİNE SAHİP DEĞİLDİR.

* Sorumluluğun Sınırlandırılması; PLATFORM, yazılım ve hizmetin herhangi bir şekilde kesintiye uğramasından kaynaklanan, verilerin kaybolması, zarara uğraması, gecikmesi, yerine ulaşmaması, bilgiye ulaşılamaması (ve hizmetin kesintiye uğramasından doğabilecek diğer her türlü durumlar) nedeniyle meydana gelebilecek arıza, hata ve duraksamalardan dolayı KULLANICI'nın maruz kalabileceği zarar, ziyan ve her ne suretle olursa olsun, sonuç olarak meydana gelebilecek bu tür zarar ve ziyandan sorumlu değildir. Bu sözleşme kapsamında sunulan hizmetlerden dolayı oluşacak zararlarda PLATFORM'un sorumluluğu en fazla sağlanan hizmetin bedeli kadar olabilir.

2.9.5 Bakım ve Destek Hizmetleri; Bu sözleşmenin süresi boyunca, KULLANICI'nın abonelik planına uygun olarak, PLATFORM, KULLANICI'ya yazılımın kullanımı için aşağıdakilerden oluşan destek hizmetleri sağlayacaktır:

* Destek hattı üzerinden telefonla veya e-posta yanıtı ile tavsiyeler,

* PLATFORM'un kendi takdirine bağlı olarak, düzeltme duyuruları, güncellemeler ve teknik bültenler hakkında bilgi gönderilmesi,

* Zaman zaman PLATFORM'un tamamen kendi takdirine bağlı olarak yazılım ile ilgili düzeltme ekleri ve güncellemeler ve bu güncellemelerin yayına alınması,

* Yazılımdaki hataların teşhisi ve bu tür hataların uzaktan yardım ile giderilmesi ve yazılım dokümantasyonunda gerekli değişikliklerin yapılması,

* PLATFORM tarafından zaman zaman KULLANICI'ya sunulan, ve PLATFORM'un kendi takdirine bağlı olarak, destek servisi olarak nitelendirilebilecek diğer tüm hizmetler,

* PLATFORM'un takdirine bağlı olarak, yazılımın yeni sürümlerinin yayına alınması

* Destek hizmetleri aşağıdaki hataların teşhisini ve düzeltilmesini içermez;

PLATFORM tarafından yayınlanmayan bileşenlerde karşılaşılabilecek herhangi bir kusur, Ücretsiz olarak sağlanan bileşenlerde karşılaşılabilecek herhangi bir kusur, Üçüncü taraf hizmetlerinde karşılaşılabilecek kusurlar, Yazılımda, yazılımın kullanımını önemli ölçüde etkilemeyen küçük kusurlar, Yazılımın yanlış veya uygunsuz kullanımı, PLATFORM tarafından yapılan kullanım tavsiyelerine uyulmaması sonucunda karşılaşılan hatalar, Yazılımın tasarım amacı dışında kullanılması.

* PLATFORM, KULLANICI'nın talebi üzerine, hatanın KULLANICIDAN kaynaklanmasına rağmen, hatanın teşhisi ve giderilmesine özen gösterecektir. Bu durumda, hatanın giderilmesi ile ilgili, PLATFORM'un ek ücret talep etme hakkı saklıdır.

* PLATFORM tarafından destek hizmetleri, yalnızca yazılımın mevcut sürümüyle ilgili olarak ve mevcut sürümün yayınlanmasından itibaren on iki (12) ayı geçmeyen bir süre için verilir.

* PLATFORM yıllık destek ücretinin abonelik ücretlerine dahil olduğunu kabul eder. PLATFORM, bu sözleşme kapsamında sahip olabileceği diğer haklar saklı tutularak, KULLANICI'nın, işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak, son ödeme tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde herhangi bir tutarda ödeme yapmaması durumunda, borcun ve -varsa- geç ödemeden kaynaklanan faizlerin tamamı ödenene kadar destek hizmetlerinin verilmesini durdurur.

2.9.5 Şifreler ve Güvenlik

PLATFORM, geçerli abonelik ücretlerini ödeyen her KULLANICI için özel bir şifre verecektir. KULLANICI, şifresinin gizliliğini korumaktan ve yalnızca yetkilendirdiği kişilerin şifresini kullanmasını sağlamaktan sorumludur. KULLANICI, hesabı altında gerçekleşen tüm faaliyetlerden tamamen sorumludur. KULLANICI, hesabının yetkisiz kullanımı veya kendisi tarafından bilinen diğer güvenlik ihlallerini derhal PLATFORM'a bildirmeyi kabul eder. PLATFORM, KULLANICI'nın bu gerekliliklere uymamasından kaynaklanan kayıp veya hasarlardan sorumlu tutulamaz. PLATFORM, KULLANICI şifresini gizli tutacak ve üçüncü taraflara ifşa etmeyecektir.

* PLATFORM, yazılıma yetkisiz erişimi önlemek için, ticari olarak makul güvenlik önlemlerine sahip, saygın bir üçüncü taraf internet hizmet sağlayıcısından barındırma hizmeti almaktadır. KULLANICI, bu tür güvenlik önlemlerine rağmen, küresel bir ağ olan internetin, yetkisiz üçüncü taraflara, KULLANICI verilerine yasa dışı şekilde erişme fırsatı sağladığını kabul eder. Buna göre PLATFORM, internet üzerinden aktarılan bilgilerin gizliliğini, güvenliğini veya gerçekliğini garanti edemez ve garanti etmez.

KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ

PLATFORM, kredi kartıyla yapacağınız alışverişlerde güvenliğiniz için en son teknolojileri ve en iyi servis sağlayıcıları kullanır. Kişisel bilgilerinizi girdiğiniz her sayfada tarayıcınızın altında bir anahtar bulunur. Bu anahtar, tarayıcınız aracılığıyla gönderdiğiniz bilgilerin üçüncü şahıslara karşı korunacağının güvencesidir. Ayrıca PLATFORM ’dan yapacağınız tüm alışverişlerde yüksek güvenlik standartları geçerlidir.

a) Kart saklama hizmeti; Kredi kartınız ile her ay düzenli olarak otomatik ödemelerin yapılmasını talep ederseniz uluslararası standartlarda en üst düzey güvenlik seviyesine sahip PCI-DSS lisansı ile kartınız kredi kartınız iyzico veya paytr alt yapısında saklanır. Saklamış olduğunuz kartınız ile Korumalı alışveriş kapsamında her seferinde kart bilgilerinize gerek kalmadan otomatik ödeme yapabilirsiniz. Saklı kartınızı istediğiniz zaman silebilir veya birden fazla kartınızı da sisteme kaydedebilirsiniz.

3. KULLANIM KOŞULLARININ TAKİBİ/DEĞİŞİKLİK

3.1. PLATFORM tarafından kullanıcılara (Kullanıcı tabiri, üyelik dahil siteye giren herkesi ifade eden genel terim olarak kullanılmıştır.) mümkün olan en iyi hizmetin verilebilmesi için site devamlı yenilenmekte ve güncellenmektedir. Yenilik ve güncellemelere bağlı olarak sunulan bilgilerde ve içerikte değişiklik meydana gelebilecektir.

3.2. PLATFORM herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin kullanma koşullarında değişiklik yapma ya da yeni/ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Gerekli tüm kullanım koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler sitede sunulacak ve yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girecektir. Bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım söz konusu değişiklilerin kabul edildiği anlamına gelir.

4. SİTE VE İÇERİĞİN KULLANIMI

4.1. Sitede yer alan; logo, marka, tanıtım materyali, veri dosyası, yazılı metin, bilgi, haber, görüş, tavsiye, reklam, ilan, ses, müzik, video, fotoğraf, görsel, yazılım ve benzeri içeriğin (“Site İçeriği”) bir kısmı doğrudan PLATFORM tarafından, bir kısmı da diğer kaynaklardan sağlanarak yayınlanabilir.

4.2. PLATFORM başka web sitelerinden ya da bağlantılı sitelerden aktarılan bilgilerin, iletişimin, ticari elektronik iletilerin veya link verilen, bilgi verilen diğer web sitelerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini taahhüt etmemekte ve hukuki hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Söz konusu üçüncü şahıs web sitelerinin kullanım ve gizlilik politikalarına ve diğer uyarılarına uymak kullanıcıların yükümlülüğündedir. Sitede yer alan üçüncü şahıslara ait bilgiler ve yapılan alıntılar tanıtım amaçlıdır. PLATFORM ve/veya bu içeriğin sahipleri, içeriği ve hizmet koşullarını haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir.

4.3. Site bakımından yaşla ilgili yasal kısıtlamalar olabilir. Kullanıcıların bu kısıtlamalara riayet etmesi gerekmektedir.

4.4. Kullanıcıların, aksi PLATFORM tarafından öngörülmedikçe, site sayfalarını ya da site içeriğini kullanarak ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklâm, ilan yapma ve benzeri girişimlerde bulunma, ticaret yapma hakkı vardır.

4.5. PLATFORM, site ve site içeriğini dilediği gibi belirleme hakkına sahip olup, siteyi reklam ve promosyonlarla birlikte sunabilir. Reklam ve promosyonların doğrudan siteyle ilgili olması zorunlu değildir. PLATFORM reklamlara ilişkin uygulama ve tarifelerini dilediği şekilde ve zamanda önceden haber vermeksizin değiştirebilir.

4.6. Site içeriğinden yararlanan kullanıcıların bu site aracılığıyla elde edeceği içeriğe bağlı riskleri de üzerine aldığı kabul edilir.

4.7. Kullanım koşullarını kabul ederek siteden herhangi bir şekilde yararlanmanız halinde yapacağınız bütün işlemlerle ilgili sorumluluğu kabul etmiş bulunmaktasınız. Kullanıcı kaynağı ne olursa olsun sitede yer alan site içeriğine veya site üzerinden gerçekleştirilecek her türlü iletişime göre girişimde bulunmak ya da bulunmamak hakkına sahiptir. Bu konuda verilecek kararın hukuki sonuçları münhasıran kullanıcının kendisine aittir. PLATFORM bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

4.8. PLATFORM, site üzerinden sağlanan içerik ve hizmetlerin hatalı, hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dâhil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan, zararlardan veya kazanç kayıpları gibi dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz. PLATFORM, site üzerinden erişilen kaynaklarda yer alan her türlü, görüş, bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistikî şekil ve değerlerin doğruluğu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti etmemektedir. Site üzerinden erişilen kaynaklardaki hata ve eksikliklerden, veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, gecikme, eksiklik, yanlışlık veya veri yayınının durdurulmasından, erişilen bilgilerin kullanılması sonucunda uğranılabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı PLATFORM sorumlu tutulamaz. PLATFORM önceden herhangi bir bildirime gerek olmaksızın söz konusu veri akışını durdurabilir, iptal edebilir, bilgileri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.

5. KULLANICI İÇERİĞİ

5.1. Kullanıcı tarafından siteye gönderilen veya ifşa edilen, girilen her türlü bilgi, yazılı metin, görüş, görsel, fotoğraf, link ve benzeri içeriğe (“Kullanıcı İçeriği”) ilişkin işlem ve eylemlerden dolayı sorumluluk (PLATFORM ve üçüncü şahısların uğrayacağı zarar ziyanı tazmin sorumluluğu dâhil) münhasıran kullanıcıya aittir. PLATFORM’un, bu yönde bir yükümlülüğü olmaksızın, kullanıcılar tarafından siteye konulan, gönderilen Kullanıcı İçeriğini, ön elemeye tutma, inceleme, tamamen veya kısmen kapsamdan, yayından kaldırma ya da bu içeriğe erişimi engelleme hakkı saklıdır.

5.2. Kullanıcı, ekleyeceği Kullanıcı İçeriği üzerinden kazanç temin etmeyeceğini ve ticari faaliyetlerde bulunmamayı kabul ve taahhüt etmektedir.

5.3. Kullanıcılar tarafından siteye gönderilen, iletilen, kullanılan, oluşturulan ya da Site aracılığıyla üçüncü şahıslara iletilen her türlü Kullanıcı İçeriğinin gizlilik niteliğinin ortadan kalktığı ve herhangi bir fikri ve sınaî hakkı/telif/lisans hakkını içermediği kabul edilir. Kullanıcılar gizli ya da üzerinde fikri ve sınaî mülkiyet hakkı olduğu düşünülen herhangi bir içerik oluşturup hesabına eklediğinde bu içeriğin “hukuki bir ayıp” içermediği ve bunları dijital iletim suretiyle yayınlama hakkı olduğu kabul edilir. Aksi halde tüm sorumluluk Kullanıcıya aittir.

5.4. Kullanıcı, siteye yüklemiş veya herhangi bir yolla paylaşmış olduğu Kullanıcı İçeriğinin PLATFORM’un belirleyeceği tanıtım, logo veya benzeri içeriği ihtiva edecek/bulunduracak şekilde ve hak sahipliğine veya ifşa edene dair herhangi bir açıklama ya da işaret taşımaksızın PLATFORM ve/veya diğer kullanıcılar tarafından kullanılabileceğini; üçüncü şahıslarla paylaşılabileceğini veya başka web sitelerine yüklenebileceğini, link verilebileceğini; üçüncü şahıslar tarafından üyelik şartı olmadan görüntülenebileceğini kabul etmiştir. PLATFORM, Kullanıcı İçeriğini ticarete konu edebilir, bunlar üzerinde herhangi bir yolla gelir elde edebilir. Kullanıcı, Kullanıcı İçeriğinin, PLATFORM tarafından kullanımına koşulsuz izin verdiğini kabul ve beyan etmiştir.

6. GARANTİ OLMAMASI

6.1. Bu site kullanıcıların istifadesine olduğu gibi sunulmakta olup, yasalar tarafından izin verilen en geniş şekliyle, yazılı ya da sözlü özel ya da genel herhangi bir garanti içermemektedir.

6.2. PLATFORM, bu sitede yer alan işlev ve içeriğin güvenli ve hatasız olduğu, kusurların giderileceği ya da bu sitenin hizmete sunulmasında kullanılan sunucu ile beraber sitenin kendisinin ya da 3. şahıslara ait alt ve üst sitelerin/linklerin virüs ya da başka zararlı içerik taşımadığı garantisini vermez.

6.3. PLATFORM, site ve sağlanan içeriğin; tüm beklenti, amaç ve özel ihtiyaçları karşılayacağı, kesintisiz ve yeterli kalitede olacağı yönünde açık ya da zımni bir taahhüt vermemektedir. PLATFORM, site veya site İçeriği nedeniyle; kar kaybı gibi sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan, netice zararlarından veya dolaylı zararlardan dolayı üye veya Kullanıcılara karşı hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. PLATFORM, önceden haber vermeksizin site yayına kısmen veya tamamen son verme, kapatma, sitede yer alan bütün içeriği, görsel tasarımı ve benzeri unsurları kısmen ya da tamamen değiştirme, kullanım dışı bırakma veya ücretli hale getirme hakkını saklı tutar.

7. ALT VE ÜST LİNKLER

Bu sitede, PLATFORM’un sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen alt ve üst siteler bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir, link/bilgi verilebilir. PLATFORM’un erişim sağlanan bu sitelere ilişkin, içerik, uygunluk, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Söz konusu sitelere sağlanan kişisel verilerden, bu sitelerden istifade edilen içerikten ve hizmetlerden ve bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından PLATFORM sorumlu tutulamaz.

8. ÜYELİK KOŞULLARI

8.1. PLATFORM bazı bölümlerin kullanımını üyelik/kayıt şartına bağlı tutabilir, farklı üyelik kategorileri düzenleyebilir, var olan kategorileri değiştirebilir. Kayıt sırasında bazı kimlik ve iletişim bilgileri istenebilir. Üye adı ve şifre; üye’ ye ad ve şifre verilir veya üye tarafından oluşturulur.

8.2. Kayıt sırasında girilen, site ve içeriğe yerleştirilen, iletilen veya bu site aracılığıyla gönderilen her türlü; kimlik bilgisi, iletişim bilgisinden üye sorumludur. Kayıt için verilen kimlik ve iletişim bilgilerinin güncel, doğru ve güvenilir olduğu kabul edilir. Kullanıcı adı ve şifrenin saklanması üyenin sorumluluğundadır.

8.3. Kullanıcı adı ve şifrenin hatalı, hukuka aykırı ya da izinsiz kullanımına bağlı olarak PLATFORM bir sorumluluk kabul etmez. İzinsiz ve yetkisiz kullanım hallerinde PLATFORM 'a ya da 3. şahısların uğrayacağı zarar ziyandan buna sebebiyet veren üye sorumludur. Üyelik hesabı üzerinden yapılan işlemlerin tüm sorumluluğu üyeye aittir.

8.4. Üyeler, siteye iletilen veya bu site aracılığıyla gönderilen her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, yanıltıcı olmadığını, 3. şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını, iyi niyetle sunulduğunu ve söz konusu bilgilerin postalanma veya iletim hakkına sahip olunduğu kabul ve garanti etmiş sayılır.

8.5. Üye, kullanıcı adı ve şifrenin izinsiz olarak kullanıldığı ya da ele geçirilme teşebbüsünde bulunulduğunu öğrenir öğrenmez gerekli tedbirleri almakla ve PLATFORM’a haber vermekle yükümlüdür.

9. TİCARİ İLETİŞİM

Üye veya kullanıcılar; PLATFORM veya PLATFORM’un sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen web sitelerinden, elektronik ileti veya ticari elektronik ileti gönderilebileceğini, ticari nitelikte olsun ya da olmasın her türlü elektronik iletişim aracılığıyla gönderilecek elektronik iletinin gönderimine önceden izin/onay verdiğini beyan ve kabul etmiştir. Üye, dilediği zaman vermiş olduğu bu izni/onayı iptal etme ve ticari nitelikteki elektronik iletileri reddetme hakkına sahiptir. Ret talepleri PLATFORM tarafından en geç 3 iş günü içinde işleme alınır.

10. ZİYARET BİLGİLERİNİN TOPLANMASI

Site ziyaret edildiğinde web sunucuları sitenin ziyaretçi bilgisayarıyla haberleşmesini sağlamak üzere otomatik olarak bilgi toplamaya başlar. Bunun yanı sıra sitede yapılan ziyaret sayısı, ziyaretçilerin sitenin hangi bölümünü tercih ettikleri, IP adresleri, domain tipi, tarayıcı tipi tarih ve saat gibi bilgileri ve web sitesi üzerindeki dolaşım izlenmekte, denetlenmekte ve saklanmaktadır. Sitenin kullanılması, belirtilen bilgilerin toplanması, işlenmesi ve saklanması konusunda kullanıcının PLATFORM’a izin verdiği anlamına gelir.

11. KİŞİSEL VERİLER

Kullanıcıların siteye sunduğu/kaydettiği veya site tarafından bu Kullanım Koşulları’na uygun olarak otomatik olarak ya da çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileri, yürürlükteki hukuka tabi olacaktır. Bu bilgiler siteye erişimin sağlanması, üye girişi, site güvenliğinin temin edilmesi, kullanıcı alışkanlık, beğeni ve tercihlerinin analizi, istatistik oluşturulması, iletişim, pazarlama, duyuru yapılması gibi amaçlar veya üye’nin açık rızasının alındığı sair amaçlarla, mevzuata ve Kişisel Veri Politikası’na uygun olarak kullanılabilir, işlenebilir, saklanabilir, yurt içindeki veya dışındaki üçüncü şahıslarla bu amaçlar doğrultusunda paylaşılabilir ve PLATFORM’un faaliyet alanıyla ilgili olarak reklam, pazarlama, bildirim ve benzeri faaliyetler kapsamında kullanılabilir. PLATFORM bu kapsamda, site aktivite bilgilerinden, erişim araçları ve tarayıcı bilgilerinden de yararlanma hakkına sahiptir.

Kullanıcıların, site üzerinden diğer üye ve/veya kullanıcıların kişisel verilerini toplaması, kaydetmesi, işlemesi veya site veri tabanını kullanması, kopyalaması, çoğaltması yasaktır. Kullanıcılar, Kişisel Veriler ve verilerinin işlenmesine ilişkin hakları ile ilgili ayrıntılı bilgiye sitede yayınlanan Aydınlatma Metni ve Kişisel Veri Politikası’ndan ulaşabilirler.

12. MÜDAHALE YASAĞI

Sitenin güvenliğini ihlal etmek ya da ihlale teşebbüs etmek yasaktır. Bu tarz ihlallere teşebbüs edenler hakkında hukuki ve cezai işlem uygulanabilir ve dava açılabilir. Herhangi bir ihlal iddiası PLATFORM tarafından soruşturulacak ve yasa dışı bir ihlal olduğundan şüphelenildiği takdirde ilgili yasal kurumlara başvurulacak/iş birliğine gidilecektir. Bu madde de belirtilen eylemlerin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili kişi ve kullanıcıların siteye erişimi sonlandırılır, varsa üyelikleri iptal edilir. İhlali gerçekleştiren kişi veya kişiler, yasalar uyarınca, hakkı ihlal edilen kişi ve/veya PLATFORM’a karşı mali, hukuki ve cezai anlamda sorumludur.

13. KULLANIM KOŞULLARINI İHLAL

PLATFORM sitede yer alan Kullanım Koşullarına uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin kullanıcıların siteye erişimini askıya alma, sonlandırma, varsa üyeliğini iptal etme hakkını (zorunlu olmamakla birlikte) saklı tutar. Koşulların Kullanıcı adına hareket eden üçüncü bir kişi tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu için de geçerlidir. PLATFORM’un burada yazılı herhangi bir hukuki hakkı ya da tedbiri kullanmaması ya da uygulamaması, PLATFORM’un bu Kullanım Koşulları’nda belirtilen veya yasadan doğan haklarından vazgeçtiği ya da ihlali kabul ettiği anlamına gelmez.

14. SİTE POLİTİKALARI

14.1. Suç Konusu Fiiller; Kullanıcılar gerek uluslararası alanda gerekse yerel mevzuat kapsamında suç olan, Avrupa Birliği’nin ilgili tüzük ve direktiflerine aykırı hiçbir davranışta bulunmamakla yükümlüdürler.

14.2. Yasak Davranışlar; Kullanıcılar, site sunucusuna belirli bir zaman diliminde, bir insanın gönderme kapasitesinin üstünde daha çok mesaj gönderen yazılımları çalıştırmamayı ve kullanmamayı kabul ve taahhüt etmişlerdir.

15. SONA ERME

Kullanıcı, ayrı bir sözleşmede ya da site içeriğinde düzenleme olmadığı sürece, dilediği zamanda herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın ve bildirimde bulunmaksızın, Sitenin kullanımına ve varsa üyeliğine son verebilir. Sitede öngörülmesi halinde üyeliğinin sonlandırılmasıyla ilgili adımların takip edilmesi zorunludur. PLATFORM da; (i) kullanıcının burada yazılı ya da PLATFORM tarafından belirlenmiş koşulları veya politikaları ihlal etmesi halinde, (ii) kullanıcının yasal kısıtlamalar nedeniyle kullanım hakkı olmadığı takdirde, (iii) mevzuat veya idari düzenleyici kuruluşların kararları uyarınca (iv) yasal düzenlemeler ya da mücbir sebeplere bağlı olarak siteye erişim imkânının ortadan kalkması halinde, (v) PLATFORM’un takdirine bağlı olarak site yayınının askıya alınması, durdurulması, son verilmesi ya da benzeri nedenlerle, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın üyeliği iptal edebilir, kullanımı engelleyebilir ya da son verebilir.

16. KAYITLAR

Sitenin kullanımından doğabilecek itilaflarda PLATFORM’un defter ve iletişim logları dahil her türlü elektronik ve ticari kayıtlarıyla PLATFORM tarafından kullanıcılara yapılan e-posta, SMS, faks bildirimleri kesin ve münhasır delil teşkil eder.

17. DİL

Web sitesi, “Kullanım koşulları” ve “Gizlilik ve güvenlik koşulları”nın Türkçe ve yabancı dildeki versiyonları arasında bir uyumsuzluk olduğu takdirde, Türkçe versiyon geçerli kabul edilir.

18. TEBLİGAT SÖZLEŞMESİ

PLATFORM tarafından, kullanıcıların, sitede yer alan iletişim bilgilerine yapılacak e-posta, SMS veya faks tebliğlerinin, geçerli tebligatla aynı hukuki sonuçları doğuracağı kabul edilmiştir.

19. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Sitenin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır. Türkiye Cumhuriyeti dışında ikamet eden ve siteye Türkiye Cumhuriyeti dışından bağlanan Kullanıcılarda, sitenin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğunu kabul etmekte ve uygulanabilecek diğer tüm ülke düzenlemelerinden doğan haklarından feragat etmektedirler.

20. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

Site ve kullanım koşullarına ilişkin doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Antalya (Merkez) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

21. YÜRÜRLÜK

Bu KOŞULLAR, 21 (yirmi bir) maddeden (varsa ekleriyle birlikte) oluşarak, hiçbir kimsenin zorlaması veya etkisi altında kalmaksızın, kendi serbest iradeleriyle taraflarca kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. İşbu KOŞULLAR; MÜŞTERİ / KULLANICI İle PLATFORM arasında bu sözleşmede belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.